Política de privacidade

Este sitio web é propiedade e está xestionado pola Asociación Cultural Banda-Escola de música de Visantoña, entidade sen ánimo de lucro, fundada no ano 1990. Os seus datos son os seguintes:

Dirección: Visantoña s/n, Visantoña 15808 Santiso

NIF: G15089220

e-mail: bandavisantonha@gmail.com/esmuvisantonha@gmail.com

FINALIDADE

A Asociación Cultural Banda-Escola de música de Visantoña pon esta páxina bemusicavisantonha.com a disposición dos usuarios para dar a coñecer a súa historia, as súas actividades e os seus obxectivos.

RESPONSABILIDADE

A Asociación Cultural Banda-Escola de música de Visantoña exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fora manipulada ou introducida por un terceiro alleo a ela. Non se fai responsable de erros ou omisións nos contidos ou de que o servizo sexa interrompido en calquera momento. Tampouco pode garantizar a ausencia de virus informáticos.

Todos os contidos deste portal web, marcas, deseños ou calquera outro elemento que poida estar protexido por dereitos de propiedade intelectual e industrial que formen parte desta páxina son propiedade da Asociación Cultural Banda-Escola de música de Visantoña.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A Asociación Cultural Banda-Escola de música de Visantoña na súa condición de responsable de tratamento, infórmao de que os datos recollidos neste sitio web serán tratados conforme á lexislación en materia de protección de datos, e particularmente conforme ao disposto no Reglamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril.

A finalidade do tratamento é a de xestionar os contactos da entidade, o que inclúe o envío de información, resolución de consultas, petición de información ou calquera cuestión realcionada coas actividades desta Asociación.

A información persoal recollerase automaticamente (a través de cookies, previo consentimento do usuario, e da IP desde a que se realiza a conexión), de forma voluntaria (mediante o envío de mensaxes ou formularios) ou a través de terceiros (redes sociais).

A Asociación cumpre coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal e os seus datos non serán transferidos nin cedidos a terceiros.  

©Asociación Cultural Banda-Escola de música de Visantoña. Todos os dereitos reservados.