Escola de música Eugenio Pazos Reyes de Visantoña

A Escola de música de Visantoña está rexistrada, desde 1998, como centro autorizado de formación non regrada, pola Xunta de Galicia.

As materias que se imparten son as propias do currículo oficial das ensinanzas musicais non regradas:

 • De 3 a 5 anos: Música e movemento
 • De 6 a 7 anos: Iniciación á linguaxe musical
 • A partir dos 7/8 anos: Instrumento, linguaxe musical e conxunto instrumental
 • Música para adultos

Na nosa escola temos unha ampla oferta de docencia instrumental en vento e percusión:

 • Frauta travesa
 • Clarinete
 • Óboe
 • Saxofón
 • Trompeta
 • Trompa
 • Trombón
 • Bombardino/Tuba
 • Percusión

Se queres máis información, escríbenos!